Готичне мистецтво

В готичній скульптурі відбуваються значні зміни. Все більше зростає її роль в оздобленні архітектури. Розвиток скульптури позначається зростанням інтересу до психології героїв та наближенням до життя.

Розміщення скульптур на соборах, художнє вирішення і основні образи регламентувалися правилами церкви. В скульптурі Франції зародження стилю готика почалося в провінції Іль-Франс. Зразком для більш пізніх творів став пластичний декор в абатстві Сен-Дені.

Яскравими пам'ятниками ранньої готичної скульптури є рельєфи і статуї західного фасаду собору Паризької богоматері (сцени з життя Христа).

Статуї південного фасаду Шартрського собору - важливий етап в монументальній пластиці. Індивідуалізовані образи святих, але самі фігури схематичні. Їх пластична виразність посилена драпіровками та жестами. Яскраві образи святих Теодора, Мартіна, Ієроніма, Григорія свідчать про досягнення готичних майстрів.

Окрасою готичного мистецтва є скульптури Ам'єнського собору. Сюжети з життя Марії, Христа, про страшний суд відзначені життєвістю. Відчувається проникнення світських елементів в трактування релігійних образів, помітне їх земне розуміння. В постатях героїв відбиваються реалістичні риси, вони позбавлені застиглої фронтальності. Рельєфи дуже життєві. Зображають вони косаря, діда, який біля вогнища гріється та ін. Статуя Христа біля головного входу ("Прекрасний бог") є найкращім твором монументальної пластики Ам'єнського собору. Христос це реальна людина, його образ позбавлений аскетизму і умовності, які властиві скульптурі попереднього часу.

Зображення дванадцяти місяців дуже символічні, вони розміщуються на лівому порталі собору. Розповідають вони про селянську працю і тодішній побут (найкращій календар готики). Селяни займаються роботою відповідно до пір року: влітку жнуть хліб, косять сіно, восени збирають фрукти, весною обробляють виноградники.

У скульптурах Реймського собору спостерігається інтерес до розкриття психології людини. Статуї центрального порталу з композиції - "Благовіщеня", Іосиф схвильований, ангели, сповнені простоти і грації, Марія зачаровує красою.

На відміну від французької, німецька пластика використовувалася для оздоблення інтер'єру храмів. Відбиває особливості німецької готики скульптура порталу Золотих воріт у Фрейбурзі (1240). Скульптури правого порталу західного фасаду собору в Бамберзі (імператор Генріх II і його дружина Кунігунда). Узагальнення і портретність притаманні Бамберзькому вершнику - скульптура, яка встановлена на одному з стовпів інтер'єру цього собору. Він - втілення прагнення до свободи, мужності, гордості. Найкращою кінною статуєю середньовіччя вважається Бамберзький вершник.

У німецькій готичній скульптурі цінним було прагнення творців передати тонкі психологічні характери, індивідуальні риси.

Приблизно в середині XIII століття на ринковій площі Магдебурга був споруджений пам'ятник засновнику міста Оттону I. Він був поставлений в часи, коли місто вело боротьбу проти архієпископа за право самоврядування. Пам'ятник встановлений на площі (вперше у середньовічному мистецтві) Вершник тримається впевнено.

Рішучий жест, горда постава символізують силу. що здатна зламати опір феодалів.

Портретні статуї у Наумбурзькому соборі (XIII століття) вважаються шедевром готичної пластики. Пластичне обдарування невідомого скульптора виявилось у зображеннях місцевих феодалів Германа і Реглінди, Ути і Еккегарда. Як завершений індивідуальний образ сприймається кожна фігура. Скульптор показав людей такими, як вони були за життя: життєрадісна Реглінда; мрійлива, ніжна Ута; розумний Еккегард.

Наумбурзький митець з геніальною простотою і життєвою правдою вирішив рельєфні композиції собору: "Зрада Іуди", "Суд Пілата", "Тайна вечеря". Усі сцени позначені увагою до побутових деталей, вони немов узяті з життя. Ось "Тайна вечеря". За столом зібралася група людей и розпочала скромну трапезу. Перед ними скибки хлібу і дерев'яні миски. Один чоловік з глечика п'є воду, інші страву з мисок беруть руками. Деталі, міміка, жести людей - підсилює правдивість образів.

Майже до XVI століття в скульптурі Німеччини зберігалися готичні форми.

Різний характер мала монументальна готична скульптура в різних країнах.

Під впливом мавританського мистецтва у готичній скульптурі Іспанії набуло великого поширення мистецтво орнаментики. Також користувалася успіхом кругла скульптура. Для розвитку монументальної скульптури цього періоду велике значення мали численні рельєфи і статуї в соборі Сант-Яго де Компостела.

Собори Іспанії прикрашалися щедро завівтарними образами (ретабло), які складалися із розмальованих скульптур і живописних панно.

В Чехії теж збереглися яскраві пам'ятки готичної скульптури. Це сюжетні й орнаментальні рельєфи, дерев'яні й кам'яні статуї мадонн, портретні голови королів.

Скульптурний автопортрет майстра Петра Парлержа, який знаходиться в соборі св. Віта в Празі належить до найдосконаліших. У погляді майстра читається порядність, чесність, розум. Цей портрет індивідуалізований. Інші роботи Парлежа та його учнів характеризують подібні особливості.

Вітражі та настінні розписи дають уявлення про готичний монументальний живопис. У французькому мистецтві особливо високої культури досягло мистецтво вітража.

Сюжетами вітражних композицій були історичні події, трудові процеси селян і ремісників, літературні мотиви, релігійні сцени. Набирали вітраж з невеличких забарвлених шматочків скла, а свинцевий бордюр у місцях з'єднання був контуром. Деталі - складки одягу, волосся, обличчя малювали спеціальними фарбами. Тримався вітраж на залізній арматурі, яку кріпили на кам'яні рами у віконних прорізах.

У Німеччині монументальний живопис мав свої особливості. З кінця XIII століття у живопису Німеччини зростає інтерес до реальних явищ, з'являються композиції на теми рицарських романів, придворного життя.

Портрет Ульріха Регенбурзького, який вирішений у графічно-декоративній манері заслуговує на увагу.

Типовою для XIV століття є кельнська школа живопису. Її майстри виконували станкові композиції на теми із життя Марії, Христа. Ці образи зачаровують ліризмом, щирістю, людяністю.

В мистецтві Іспанії все більшу роль відіграють ретабло, з часом в їх оздобленні живопис починає витісняти скульптуру.

За своїм характером італійський готичний живопис наближається до візантійського. Але в ньому вже з'являються ознаки ренесансного мистецтва. Прикладом є мозаїки Монреальського собору, де в релігійних композиціях вже посилюються світські елементи та починає зростати інтерес до звичайної людини.

З творчістю Чімабуе (кінець XIII - початок XIV століття) пов'язані визначні досягнення італійського живопису. Чімабуе виявляє інтерес до життєвої правдоподібності , реального світу ("Розпяття" з Ареццо, розписи нижньої церкви в Ассізі, "Мадонна", з галереї Уффіці, що у Флоренції).

В Чехословаччині збереглися дуже цікаві зразки монументального малярства. Це розписи церкви в Лібіцах (XIV ст. 50 - 70-ті рр.). Пейзаж та елементи побуту розробляються у композиції цих розписів.

Видатний майстер Теодоріх (один з авторів оздоблення резиденції короля Карла IV - Карлштейна) працює в цей час. Його численні твори (розписи на дереві, цикли фресок про королів) принесли заслужену славу.

Композиції Вишебродського вівтаря (1350) свідчать про значний рівень чеського іконопису.

Розписи майстра з міста Тржебоня, який оздобив місцеву церкву у 70 - 90 рр. XIV століття, відзначаються високою культурою. Він передав розміщення постатей у просторі за допомогою світлотіні. Ці композиції - один з найважливіших етапів готичного живопису.

Книжкова мініатюра також розвивається у XIII - XIV ст. Франція була значним рукописним центром. У книгах починають з'являтися реалістичні композиції, пов'язані с текстом і об'єднані однією дією. Ілюструвалися не тільки релігійні, а й наукові праці (Платона, Аристотеля).

Посиленням ознак реалізму (в ілюструванні світської літератури)відзначається французька мініатюра кінця XIV ст. (енциклопедія життя середньовічної Франції - Великі французькі хроніки).

Німецькі мініатюри теж свідчать про посилення уваги до життєвих сцен (рукопис Манессе, перша половина XIV століття). З великою майстерністю мініатюрист малює придворних дам, скоморохів, полювання, використовує мотиви рицарської літератури.

В мистецтві Англії мініатюра також посідала важливе місце. Ілюстрували художники численні наукові трактати, легенди про короля Артура та його рицарів. Календарі, оздоблені малюнками, здобули особливу славу. Мініатюри доповнювали моралізаторські оповідання про життя тварин (бестіарії).

Розвиток іспанської мініатюри характеризують реалістичні тенденції ("Урочисті вірші короля Альфонса Мудрого"). Книги прикрашалися орнаментом.

Високий розвиток художніх ремесел в період готики забезпечували цехові об'єднання. В Європі поширеним було виробництво меблів, які були оздоблені різьбленням. Іноді меблі повторювали об'єми готичних споруд.

В галузі різьблення на кістці також відбувався значний прогрес. Ікони, різні скриньки, зображення святих, домашні вівтарі - все це милувало очі сюжетними рельєфами, візерунками.

Гарна славу мали німецькі виїмчасті емалі, паризькі шпалери. Одяг заможних верств був оздоблений прикрасами із каменів, срібла та золота.


 

Останні статті


 • Козацький куліш: історія та рецепт приготування в мультиварці

  Відлік історії козацького куліша розпочався понад 500 років тому. Це були буремні роки, коли селяни,міське населення, дрібна шляхта втікали від пригноблення панами-магнатами, старостами і поселялись на неосвоєних землях Подніпров'я та Побужжя. Умовою прийняття в козацьке братство було те, що чоловіки повинні бути неодруженими.
  Детальніше...
 • Під зеленими шатами

  Ні, рідко хто так умів полонити серця людей, як Леонід Павлович.   Одних він брав за душу своєю чарівною посмішкою, інших — словом теплим, променистим...   Дівчата з їдальні — ті, наприклад, нахвалитися ним не могли:
  Детальніше...
 • В гостях і дома

  Сонце низенько, вечір близенько... У конторі колгоспу «Широкі лани» сидять члени правління і чухають потилиці: у нагальній справі потрібен голова колгоспу, а його нема.   На полі нема, в селі теж не видно. Де ж він?
  Детальніше...

Найпопулярніше


 • Українська література кінця 19 початку 20 ст.

  Українську літературу від кінця 18 ст. називають новою. Порівняно з давньою це була література нової тематики, нового героя й нового мовного оформлення - твори, на відміну від давніх, написані українською літературною мовою.
  Детальніше...
 • Музика в житті людини

  Кожна людина звикає з самого народження чути музику. У кожного є улюблений стиль музики, музика, яка розслабляє і та, яка напружує. Всі ми вже давно помітили, що роль музики в нашому житті досить велика, музика може впливати на наш настрій, заспокоювати нас піднімати настрій і так же погіршувати його.
  Детальніше...
 • Архітектура України 19 початку 20 ст.

  Від середини 18 ст. в Україні з’являються споруди з елементами класицистичного стилю. Класицизм в архітектурі характеризується світлими барвами, строгими і стриманими) і чіткими архітектурними формами, відмовою від пишного оздоблення.
  Детальніше...